Vilka elarbeten får du göra själv utan behörighet?

Vi kommer gå igenom vilka elarbeten du får och inte får göra utan behörighet i ditt hem.

I denna artikeln kommer vi ta upp följande:

 • Vi går igenom vilka arbeten inom el du får göra
 • Bra att veta när du utför de olika arbetena
 • Summerar vilka arbeten man inte får göra

Ok så vilka elarbeten får du genomföra utan behörighet?

Det är otroligt viktigt att du följer de regler som finns när det kommer just till elarbeten och koppling av el. El är farligt om det inte görs på rätt sätt och kan sätta både dig och din familj i fara.

Här nedanför listar vi de arbeten inom el som du får göra själv i hemmet utan behörighet.

 1. Byta fasta ljusarmaturer
 2. Reparera eller byta ut trasiga apparatsladdar och skarvsladdar
 3. Montera skarvsladdar
 4. Byta glödlampor
 5. Byta befintlig strömbrytare och vägguttag om det är högst 16 ampere
 6. Byta trasig propp eller säkring och återställa utlöst automatsäkring
 7. Installera belysning med lågspänninssystem utomhus

Om du är osäker på någon benämning ovan så fråga alltid en behörig person innan du påbörjar arbetena. Man kan aldrig vara för säker när det kommer till el!

Vad är viktigt att tänka på när du utför dessa olika elarbeten?

Först och främst, stäng alltid av huvudströmbrytaren innan du själv gör några elarbeten i hemmet.Huvudströmbrytaren stänger helt enkelt av hela strömmen från elskåpet till lägenheten. Därmed kan du känna dig säker att om du skulle komma åt någon sladd eller koppla fel så händer inget förrän du slår på huvudströmbrytaren igen.

Nedan går vi snabbt igenom va du ska tänka på för de olika elarbetena

  Byta och ansluta fast ljusarmatur

 • Du får byta ut och ansluta fasta ljusarmaturer utan behörighet. Under förutsättning att du har kunskap om det och att det sker i torra och icke brandfarliga utrymmen i din bostad.

  Reparera eller byta ut trasiga apparatsladdar och skarvsladdar

 • Om en sladd har skadats eller om sladdens isolering har skavts av så får du inte laga eller försöka åtgärde den delen. Du får däremot kapa av sladden där den skadats. Du får ersätta en stickpropp, sladd eller skarvuttag men endast om de ersätts med samma material som tidigare. Om du t.ex. vill byta stickpropp måste du lämna in den till en behörig reparatör som utför elarbetet.

  Montera skarvsladdar

 • Utan behörighet får du även själv montera skarvsladdar. Kom ihåg att aldrig blanda jordade delar med ojordade. Detta är väldigt viktigt att tänka på. När du monterar en jordad skarvsladd ska du också vara helt säker på var du skruvar den gröngula jordade sladdelen. Den ska alltid kopplas till en anslutningsskruv som har en lite symbol som betäcknar att den är till för jordade sladdar.
  jordad el symbol

  Byta glödlampor

 • Du får byta glödlampor själv som kanske alla vet. Var dock noga med att följa de anvisningar som finns för armaturen. Ibland kan det t.ex. stå max 60W.

  Byta befintlig strömbrytare och vägguttag om det är högst 16 ampere

 • Kom ihåg att kontrollera strömmen i vägguttaget eller strömbrytaren innan du monterar isär den. Slå av huvudströmbrytaren eller ta ur proppen för den delen av hemmet. Kontrollera även så du inte byter från jordat till ojordat uttag.

  Byta trasig propp eller säkring och återställa utlöst automatsäkring

 • Detta är elarbeten du själv kan göra. Antingen går proppen eller säkringen av sig självt genom överbelastning eller elfel. Om du byter propp eller återställer automatsäkringen och de går på nytt är det förmdoligen ett elfel som måste åtgärdas. Kontakta i sådant fall en behörig fackman som kan kontrollera elen i hemmet eller den berörda delen av hemmet.

  Installera belysning med lågspänninssystem utomhus

 • Det finns vissa lågspänningssystem du får montera för utomhusbruk. Vi kommer inte gå in närmare exakt vilka men t.ex. vissa typer av solcellsbelysningar får man själv koppla in. Sedan är det viktigt att alltid kontrollera armaturen så de klarar av utomhusbruk, därmed fukt, kyla och värme.

All information om vad du får inte får göra själv kan du hitta på elsäkerhetsverkets hemsida. Läs gärna vidare där för att få mer information så du känner dig helt säker.

Det är aldrig fel att kontakta en fackman. Det ska alltid göras vid renoveringar. De har oftast koll på regler och lagar som gäller i Sverige eller kan hjälpa dig hur du kan kolla upp dem eller vem du kan vända dig till.

Vilka elarbeten får du INTE göra själv i hemmet?

  De här åtgärdena får du INTE göra själv utan behöver en behörig fackman för

 • Byte av ojordat vägguttag eller stickpropp till jordat vägguttag eller stickpropp
 • Förlägga kablar under mark
 • Installera fast belysning utomhus
 • Utförande av fasta installationer
 • Installation av värmekablar eller golvvärme