Kostnad för målare?

Vad kostar det att anlita en målare i Göteborg?

I denna artikeln kommer vi ta upp följande:

 • Ranka arbetsmoment från dyrast till billigast
 • Vad är timpriset
 • Fördelar och nackdelar med fast- och löpande pris
 • Pris för målning av 10m2 rum
 • Pris för målning av 150m2 enplanshus

Ok så vad kostar en målare?

Det beror lite på vad du ska måla om. Plåttaksmålning brukar vara det dyraste, men också bredspackling och tapetsering av stora ytor. Sedan kommer vanlig målning inomhus på samma nivå som en målerifirma som målar utomhus. Men varför skiljer det sig mellan olika typer av arbeten?

Det handlar helt enkelt om att det som är mest kvalificerat eller avancerat kostar mer.

Tack till Göteborgs Husmåleri för konsultation. Om du önskar offert från en riktigt bra målare i Göteborg rekommenderar vi Göteborgs Husmåleri.

Här rankar vi de olika arbetsmomenten baserat på prisklass

Priserna är baserade på vad en målare vanligtvis tar per timme i Göteborg, från dyrast till billigast.

 1. Plåttaksmålning
 2. Bredspackling
 3. Tapetsering
 4. Fönsterrenovering och målning
 5. Inomhusmålning
 6. Utomhusmålning

Självklart varierar allt detta beroende på vilken stad du bor i, t.ex. är storstäder som Göteborg och Stockholm dyrare än mindre städer.

Det beror också på hur bra du vill att resultatet ska bli men här har vi tagit i beaktning att du anlitar en bra målare som kan sin sak och följer alla de regler och standarder som finns i måleribranschen.

Vi har också endast beräknat timpriset för en målare. Självklart kostar det mer att måla ett plåttak när ställningar behövs än att måla ett vardagsrum. Alltså totalpriset för de enskilda arbetena är väldigt olika.

Material till arbetet är inte heller medräknat. Om du målar inomhus är till exempel materialet mycket billigare än färg för en fasad.

Vad kostar en målare per timma?

En målare i Göteborg eller Stockholm tar vanligtvis runt 450-550kr/timme för löpande arbeten enligt ovan. Detta är inkl. moms och på detta kan du också dra av 30% i Rot-avdrag. I slutändan betalar du 300kr/timme. Man får endast dra av Rot för arbetet som läggs ner, inte på material eller resor med mera. Ibland kan du även få betala för bilkostnader eller parkering hos vissa firmor.

Ska du välja fast pris eller löpande pris?

Fastpris

Fördelarna
 • Du betalar endast för det ni kommit överens om.
 • Du kan enkelt jämföra olika offerter.
Nackdelarna
 • Målaren kanske snabbar på vissa arbetsmoment om de märker att tiden inte räcker till.
 • Svårt att bedöma om offerten innehåller alla moment.
 • Eventuella diskussioner om arbeten som inte ingår i offerten.
Tips när du anlitar på fastpris

Många måleriföretag kommer kanske rekommendera olika typer av tillvägagångssätt eller olika typer av nivå för ett och samma projekt. Det är därför viktigt att du ber om att de specar upp hur de ska utföra de olika arbetsmomenten. Annars blir det väldigt svårt att jämföra priser.

Ett exempel kan vara om du ska måla en fasad och du har en del problem med att färg flagar. Det kan då vara så att en firma rekommenderar att endast skrapa deet som faller av, eller rengöringsgrad 2 som det kallas och lägger ett pris baserat på det. Medan en annan firma rekommenderar renskrapning av hela fasaden, även kallat rengöringsgrad 1. Detta är såklart mycket dyrare och därmed behöver du antingen ha koll på detta innan och begära en viss nivå av skrapning eller helt enkelt be dem speca upp så bra som möjligt i offerterna.

Att bara få ett pris baserat på vad som sagts på ett möte är nästan garanterat en grund för potentiella jobbiga diskussioner.

Löpande pris

Fördelarna
 • Målaren kommer utföra arbetet så bra som möjligt.
 • Du kan justera arbetet och resultatet utefter dina behov medan arbetet fortgår.
Nackdelarna
 • Svårt för dig att beräkna slutpriset.
 • Risken finns att firman inte arbetar i fullt tempo.
Tips när du anlitar på löpande pris

Kom ihåg att även när du anlitar på löpande pris så ska du alltid ta in offerter som då specar upp kostnaderna för arbetena och material. Du ska också alltid ha skrivit ett avtal basera på offerten som avhandlar garantier, betalning med mera.

Det finns inte bara kostnaden för arbete kopplat till ett projekt.

Ett exempel kan vara att du tror att målaren varit hemma hos dig under 20 timmar och därmed ska betala för 20 timmar. Men har de kanske åkt till butiken för att köpa material under ett antal gånger? Ingår detta eller tar de betalt för den tiden också? Tar det betalt för bilkostnader eller parkering under dagarna? Och vad kostar material, självkostnadspris + 10% eller fastpriser beroende på produkt?

Det finns alltså mycket att hålla koll på även under arbete på löpande timme. Be att få exakt specade kostnader på fakturorna och dela gärna upp faktureringen så du enkelt kan hålla koll på kostnaderna från t.ex. vecka till vecka.

Vad kostar det att måla ett rum inomhus?

måla lägenhet inomhus

Rum på 10 kvadratmeter med lister,snickerier och ett fönster.

 • Steg ett är att maskera och täcka rummet.
 • Steg två är att spackla håligheter och andra ojämnheter.
 • Steg tre, måla tak, fönster, lister och foder.
 • Sista steget är att måla alla väggar.

Pris: ca. 10 000 innan Rot-avdrag

Material + 2500

Rot-avdrag - 3000

Att betala: 8500 inkl. moms efter Rot-avdrag

Vad kostar det att måla ett hus?

målare enplanshus

Envåningshus på 150 kvadratmeter utan fönstermålning med liggande träpanel.

 • Steg ett är att tvätta fasaden.
 • Steg två är att maskera känsliga delar som lampor eller trall.
 • Steg tre, måla takfot, foder, panel med mera.
 • Sista steget är att städa undan.

Pris: ca. 55 000 innan Rot-avdrag

Material + 8500

Rot-avdrag - 16 500

Att betala: 47 000 inkl. moms efter Rot-avdrag