Kostnad för målare i Göteborg?

Vad kostar det att anlita en målare i Göteborg?

I denna artikeln kommer vi ta upp följande:

 • Ranka arbetsmoment från dyrast till billigast
 • Vad är timpriset
 • Fördelar och nackdelar med fast- och löpande pris
 • Pris för målning av 10m2 rum
 • Pris för målning av 150m2 enplanshus

Ok så vad kostar en målare?

Det beror lite på vad du ska måla om. Plåttaksmålning brukar vara det dyraste, men också bredspackling och tapetsering av stora ytor. Sedan kommer vanlig målning inomhus på samma nivå som en målerifirma som målar utomhus. Men varför skiljer det sig mellan olika typer av arbeten?

Det handlar helt enkelt om att det som är mest kvalificerat eller avancerat kostar mer.

Tack till Göteborgs Husmåleri för konsultation. Om du önskar offert från en riktigt bra målare i Göteborg rekommenderar vi Göteborgs Husmåleri.

Här rankar vi de olika arbetsmomenten baserat på prisklass

Priserna är baserade på vad en målare vanligtvis tar per timme i Göteborg, från dyrast till billigast.

 1. Plåttaksmålning
 2. Bredspackling
 3. Tapetsering
 4. Fönsterrenovering och målning
 5. Inomhusmålning
 6. Utomhusmålning

Självklart varierar allt detta beroende på vilken stad du bor i, t.ex. är storstäder som Göteborg och Stockholm dyrare än mindre städer.

Det beror också på hur bra du vill att resultatet ska bli men här har vi tagit i beaktning att du anlitar en bra målare som kan sin sak och följer alla de regler och standarder som finns i måleribranschen.

Vi har också endast beräknat timpriset för en målare. Självklart kostar det mer att måla ett plåttak när ställningar behövs än att måla ett vardagsrum. Alltså totalpriset för de enskilda arbetena är väldigt olika.

Material till arbetet är inte heller medräknat. Om du målar inomhus är till exempel materialet mycket billigare än färg för en fasad.

Vad kostar en målare per timma?

En målare i Göteborg eller Stockholm tar vanligtvis runt 450-550kr/timme för löpande arbeten enligt ovan. Detta är inkl. moms och på detta kan du också dra av 30% i Rot-avdrag. I slutändan betalar du runt 350kr/timme. Man får endast dra av Rot för arbetet som läggs ner, inte på material eller resor med mera. Ibland kan du även få betala för bilkostnader eller parkering hos vissa firmor.

Ska du välja fast pris eller löpande pris?

Fastpris

Fördelarna
 • Du betalar endast för det ni kommit överens om.
 • Du kan enkelt jämföra olika offerter.
Nackdelarna
 • Målaren kanske snabbar på vissa arbetsmoment om de märker att tiden inte räcker till.
 • Svårt att bedöma om offerten innehåller alla moment.
 • Eventuella diskussioner om vilka arbeten som ingår i offerten.
Tips när du anlitar på fastpris

Många måleriföretag kommer kanske rekommendera olika typer av tillvägagångssätt eller olika typer av nivå för ett och samma projekt. Det är därför viktigt att du ber om att de specar upp hur de ska utföra de olika arbetsmomenten. Annars blir det väldigt svårt att jämföra priser.

Ett exempel kan vara om du ska måla en fasad och du har en del problem med att färg flagar. Det kan då vara så att en firma rekommenderar att endast skrapa deet som faller av, eller rengöringsgrad 2 som det kallas och lägger ett pris baserat på det. Medan en annan firma rekommenderar renskrapning av hela fasaden, även kallat rengöringsgrad 1. Detta är såklart mycket dyrare och därmed behöver du antingen ha koll på detta innan och begära en viss nivå av skrapning eller helt enkelt be dem speca upp så bra som möjligt i offerterna.

Att bara få ett pris baserat på vad som sagts på ett möte är nästan garanterat en grund för potentiella jobbiga diskussioner.

Löpande pris

Fördelarna
 • Målaren kommer utföra arbetet så bra som möjligt.
 • Du kan justera arbetet och resultatet utefter dina behov medan arbetet fortgår.
Nackdelarna
 • Svårt för dig att beräkna slutpriset.
 • Risken finns att firman inte arbetar i fullt tempo.
Tips när du anlitar på löpande pris

Kom ihåg att även när du anlitar på löpande pris så ska du alltid ta in offerter som då specar upp kostnaderna för arbetena och material. Du ska också alltid ha skrivit ett avtal basera på offerten som avhandlar garantier, betalning med mera.

Det finns inte bara kostnaden för arbete kopplat till ett projekt.

Ett exempel kan vara att du tror att målaren varit hemma hos dig under 20 timmar och därmed ska betala för 20 timmar. Men har de kanske åkt till butiken för att köpa material under ett antal gånger? Ingår detta eller tar de betalt för den tiden också? Tar det betalt för bilkostnader eller parkering under dagarna? Och vad kostar material, självkostnadspris + 10% eller fastpriser beroende på produkt?

Det finns alltså mycket att hålla koll på även under arbete på löpande timme. Be att få exakt specade kostnader på fakturorna och dela gärna upp faktureringen så du enkelt kan hålla koll på kostnaderna från t.ex. vecka till vecka.

Vad kostar det att måla ett rum inomhus?

måla lägenhet inomhus

Rum på 10 kvadratmeter med lister, snickerier och ett fönster.

 • Steg ett är att maskera och täcka rummet.
 • Steg två är att spackla håligheter och andra ojämnheter.
 • Steg tre, måla tak, fönster, lister och foder.
 • Sista steget är att måla alla väggar.

Pris: ca. 10 000 innan Rot-avdrag

Material + 2500

Rot-avdrag - 3000

Att betala: 8500 inkl. moms efter Rot-avdrag

Vad kostar det att måla ett hus?

målare enplanshus

Envåningshus på 150 kvadratmeter utan fönstermålning med liggande träpanel.

 • Steg ett är att tvätta fasaden.
 • Steg två är att maskera känsliga delar som lampor eller trall.
 • Steg tre, måla takfot, foder, panel med mera.
 • Sista steget är att städa undan.

Pris: ca. 55 000 innan Rot-avdrag

Material + 8500

Rot-avdrag - 16 500

Att betala: 47 000 inkl. moms efter Rot-avdrag

Vilka elarbeten får man själv utföra i hemmet utan behörighet?

Vi kommer gå igenom vilka elarbeten du får och inte får göra utan behörighet i ditt hem.

I denna artikeln kommer vi ta upp följande:

 • Vi går igenom vilka arbeten inom el du får göra
 • Bra att veta när du utför de olika arbetena
 • Summerar vilka arbeten man inte får göra

Ok så vilka elarbeten får du genomföra utan behörighet?

Det är otroligt viktigt att du följer de regler som finns när det kommer just till elarbeten och koppling av el. El är farligt om det inte görs på rätt sätt och kan sätta både dig och din familj i fara.

Här nedanför listar vi de arbeten inom el som du får göra själv i hemmet utan behörighet.

 1. Byta fasta ljusarmaturer
 2. Reparera eller byta ut trasiga apparatsladdar och skarvsladdar
 3. Montera skarvsladdar
 4. Byta glödlampor
 5. Byta befintlig strömbrytare och vägguttag om det är högst 16 ampere
 6. Byta trasig propp eller säkring och återställa utlöst automatsäkring
 7. Installera belysning med lågspänninssystem utomhus

Om du är osäker på någon benämning ovan så fråga alltid en behörig person innan du påbörjar arbetena. Man kan aldrig vara för säker när det kommer till el!

Vad är viktigt att tänka på när du utför dessa olika elarbeten?

Först och främst, stäng alltid av huvudströmbrytaren innan du själv gör några elarbeten i hemmet.Huvudströmbrytaren stänger helt enkelt av hela strömmen från elskåpet till lägenheten. Därmed kan du känna dig säker att om du skulle komma åt någon sladd eller koppla fel så händer inget förrän du slår på huvudströmbrytaren igen.

Nedan går vi snabbt igenom va du ska tänka på för de olika elarbetena

  Byta och ansluta fast ljusarmatur

 • Du får byta ut och ansluta fasta ljusarmaturer utan behörighet. Under förutsättning att du har kunskap om det och att det sker i torra och icke brandfarliga utrymmen i din bostad.

  Reparera eller byta ut trasiga apparatsladdar och skarvsladdar

 • Om en sladd har skadats eller om sladdens isolering har skavts av så får du inte laga eller försöka åtgärde den delen. Du får däremot kapa av sladden där den skadats. Du får ersätta en stickpropp, sladd eller skarvuttag men endast om de ersätts med samma material som tidigare. Om du t.ex. vill byta stickpropp måste du lämna in den till en behörig reparatör som utför elarbetet.

  Montera skarvsladdar

 • Utan behörighet får du även själv montera skarvsladdar. Kom ihåg att aldrig blanda jordade delar med ojordade. Detta är väldigt viktigt att tänka på. När du monterar en jordad skarvsladd ska du också vara helt säker på var du skruvar den gröngula jordade sladdelen. Den ska alltid kopplas till en anslutningsskruv som har en lite symbol som betäcknar att den är till för jordade sladdar.
  jordad el symbol

  Byta glödlampor

 • Du får byta glödlampor själv som kanske alla vet. Var dock noga med att följa de anvisningar som finns för armaturen. Ibland kan det t.ex. stå max 60W.

  Byta befintlig strömbrytare och vägguttag om det är högst 16 ampere

 • Kom ihåg att kontrollera strömmen i vägguttaget eller strömbrytaren innan du monterar isär den. Slå av huvudströmbrytaren eller ta ur proppen för den delen av hemmet. Kontrollera även så du inte byter från jordat till ojordat uttag.

  Byta trasig propp eller säkring och återställa utlöst automatsäkring

 • Detta är elarbeten du själv kan göra. Antingen går proppen eller säkringen av sig självt genom överbelastning eller elfel. Om du byter propp eller återställer automatsäkringen och de går på nytt är det förmdoligen ett elfel som måste åtgärdas. Kontakta i sådant fall en behörig fackman som kan kontrollera elen i hemmet eller den berörda delen av hemmet.

  Installera belysning med lågspänninssystem utomhus

 • Det finns vissa lågspänningssystem du får montera för utomhusbruk. Vi kommer inte gå in närmare exakt vilka men t.ex. vissa typer av solcellsbelysningar får man själv koppla in. Sedan är det viktigt att alltid kontrollera armaturen så de klarar av utomhusbruk, därmed fukt, kyla och värme.

All information om vad du får inte får göra själv kan du hitta på elsäkerhetsverkets hemsida. Läs gärna vidare där för att få mer information så du känner dig helt säker.

Det är aldrig fel att kontakta en fackman. Det ska alltid göras vid renoveringar. De har oftast koll på regler och lagar som gäller i Sverige eller kan hjälpa dig hur du kan kolla upp dem eller vem du kan vända dig till.

Vilka elarbeten får du INTE göra själv i hemmet?

  De här åtgärdena får du INTE göra själv utan behöver en behörig fackman för

 • Byte av ojordat vägguttag eller stickpropp till jordat vägguttag eller stickpropp
 • Förlägga kablar under mark
 • Installera fast belysning utomhus
 • Utförande av fasta installationer
 • Installation av värmekablar eller golvvärme

Snabb hjälp för hemmet

Denna sajt kommer snabbt hjälpa dig med de problem du kan tänkas ha i hemmet.

Vi kommer skriva enkla snabba tips och trix men också gå in mer på djupet på vissa ämnen som vi tycker kräver det. Säg att du har ett problem med att hitta en målare. Då kommer du kunna läsa om hur du enklast får kontakt med verksamma firmor i branschen men även vad du ska tänka på när du anlitar dem. Det kan vara bra att tänka på några saker som man annars kanske bortser från eller helt enkelt glömmer bort.

Vad innefattar bygg och hem?

 • Det kan handla om som vi nämnt ovan offertjhälp inom bygg.
 • Hjälp att hitta den bästa robotgräsklipparen.
 • Vad du ska tänka på när du bygger en ny vägg hemma.(Självhjälp)
 • Och myckt mer.

Om oss

Vilka är vi?

Vi skriver om allt som har med ditt hem att göra. Det viktiga för oss är att du får objektiva tips och trix som hjälper dig.

Det kan handla om allt från vad en målare kostar, till vilken som är den bästa robotdammsugaren. Vi försöker samla så mycket information som möjligt och prata med proffs som kan de saker vi skriver om. Det kommer bli både djupgående artiklar men också små snabba tips. Vi har själva varit verksamma i många av de branscher vi skriver om. Har du frågor får du självklart kontakta oss och vi ska försöka svara så bra vi kan. Vi tar även emot tips och andra synpunkter på det arbete vi gör.

Hur samlar vi information?

För det första har vi själva arbetat inom måleriyrket och med fasadrenoveringar i över 10 år. Detta har gett oss massor av erfarenheter och vi vet exakt vilka fallgropar man kan hamna i när man själv utföra arbeten.

För det andra så läser vi tonvis med artiklar om olika ämnen, alltid från säkra källor. Vi kikar även igenomm forum samt pratar med proffs inom de olika ämnena vi behandlar.

Med detta som grund kan vi på ett enkelt och bra sätt skriva bra artiklar om hur du själv kan utföra arbeten i ditt hem men också tipsa om bra produkter du kan köpa.

Om oss